מגוון מאמרים בנושא מקצוענות וחדשנות בישראל 2022
פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

במידה וגמרתם אומר להפוך להיות בעלי עסק, מומלץ שתבינו שלא תמיד כדאי ואפשר לבצע פתיחת עוסק פטור, והדבר תלוי בשני תנאים. ראשית כל, במידה ואינכם עוסקים במקצוע חופשי, בלי כל קשר להיקף ההכנסות שלכם, כמו למשל – מהנדס, רופא, רואה חשבון, עורך דין או אדריכל, וכולי. התנאי השני הינו כי מחזור ההכנסות שלכם אינו יהיה יותר מ- 100,491 ₪ בשנה, כאשר עסקינן כמובן מסך ההכנסות מעסקאות ברוטו, וממש אין מדובר אודות הרווחים שלכם. בעוד השקענו את כל מרצנו בכתיבת המדריך שלהלן, מן הראוי שתקפידו על קריאה שלו מההתחלה ועד הסוף, מה יש לכם כבר להפסיד בדיוק?

מה ההשלכות של פתיחת עוסק פטור, למי שעובר את תקרת ההכנסות שמותרת על פי חוק?

ההשלכות של פתיחת עוסק פטור, למי מבינכם אשר עבר זה מכבר את תקרת ההכנסות אשר מותרת לכם על פי חוק, בהיקף של 100,491 ₪ לשנה, תיאלצו להירשם בתור עוסק המורשה, כאשר בתום השנה הקלנדרית תיאלצו לשלם את ההפרשים של בין הסך שהגעתם אליו, לבין הסכום שמותר על פי חוק. כמו כן, בשל העובדה שעברתם מלהיות עוסקים פטורים להיותם עוסקים מורשים, נבצרה ממכל הזכות לדרוש החזרי מס ערך מוסף עבור ההוצאות שנשאתם בהן במשך השנה האחרונה, כפי שיכול לעשות כל עוסק מורשה מסורתי. יש חשיבות עליונה להמשיך את המעקב אחר ההכנסות שלכם, על מנת להימנע מתרחיש עגום שכזה. ברשות של מס ערך מוסף, לצורך העניין, אם המצב שבו תעברו את הסכום שמותר לכם, תעברו ישר להיות עוסקים מורשים, מה שישלש את ההפסדים שלכם – קודם כל לא יכירו בהוצאות שלכם במס ערך מוסף; שנית כל, תשלמו הרבה כסף בד בבד על ההפרשים; וכן תהפכו בעל כורחכם להיות עוסק מורשה.

ממה פתיחת עוסק פטור פוטרת ומה היא מחייבת אתכם?

פתיחת עוסק פטור פוטרת אתכם, מעבר לכל ספר, בכל חבות שמקורה במס ערך מוסף. ולמה זה כל כך עקרוני, שראינו לנכון לציין את העובדה הזאת? יופי ששאלתם. ובכן, בתום פתיחה של עוסק פטור ממש לא תהיו חייבים לשלם מס ערך מוסף בגין העסקאות שביצעתם, כאשר גם אסור לכם לגבות מס ערך מוסף מאף לקוח שלכם. בשל כך, אתם צריכים להוציא רק קבלות, בעוד אינכם רשאים להנפיק חשבוניות מס ללקוחות שלכם. בהקשר לשאלה מה מחייבת אתכם פתיחת עוסק פטור? נקדים להגיד, כי אתם ממש לא פטורים מתשלומים עבור המוסד לביטוח לאומי, כמו גם מתשלומים לרשות מס הכנסה. בתום פתיחה של העוסקים הפטורים עדיין תהיו חייבים בתשלום כל המסים הנ"ל, אשר פורטו לעיל.